AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacywetgeving).

Uiteraard voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dragen wij zorg voor je privacy op het internet en in onze praktijk. Lees hier onze privacyverklaring.

 

Wkkgz

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. 

Het reglement behorende bij de geschillencommissie, kun je hier downloaden: Reglement Geschillencommissie.

Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

https://www.batc.nl

https://www.camcoop.nl

Klachtenprocedure
Mocht je ooit een klacht krijgen, altijd vervelend! Maar niet ondenkbeeldig nu de overheid steeds meer aandacht gaat geven aan de Wkkgz in het kort de te volgen procedure.:
1. Probeer eerst zelf een oplossing te vinden met de cliënt.
2. Informeer de BATC als 1 niet lukt en dan gaat de BATC de klacht op pakken om te kijken of er geschikt kan worden.
3. Als 2 ook niet lukt, is het van belang je Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te informeren. De klacht wordt nu neergelegd bij de klachtenfunctionaris van de CamCoop, waar je via de BATC lid van bent. De klachtenfunctionaris gaat nogmaals proberen te bemiddelen en een oplossing te vinden.
4. Als 3 ook niet lukt dan wordt de klacht neergelegd bij de geschillencommissie van de CamCoop.

Routebeschrijving

KvK-nummer: 61557889

BATC beroepsaansluitnummer: BR-02229

AGB zorgverlenerscode: 90-100655

AGB praktijkcode: 90-060266

Klacht- en Tuchtrechtnummer: KB 15051820

IBAN: NL48  KNAB 0207 4663 27